Ympäristö ja vastuullisuus

Miljö och hållbarhet

För oss på Welado innebär den helhetskvalitet vi erbjuder en hög teknisk kvalitet och säkerhet men också ett beaktande av miljö- och hållbarhet.

På Welado ser vi till att kunden får skräddarsydda verktyg för sina projekt som är specifikt utarbetade och med vilka man kan konkretisera kundens strategiska miljö- och hållbarhetsmål.

Modig och öppen hänsyn till miljön

Welado har utvecklat lösningar och metoder för att på ett systematiskt sätt kunna leda, verkställa och övervaka miljö- och hållbarhetsmål.

Med dessa verktyg kan olika synpunkter tas i beaktande vid rätt tidpunkt och tidigare konstaterade synpunkter kan föras vidare ända till slutskedet av projekten. Vi skapar nya sätt för att kontrollera miljörisker, för att uppskatta anpassningen till miljön och för att utveckla hela infrastrukturbranschen mot en bättre hållbarhet – som banbrytande aktör.

Varje anställd på Welado utbildas och engageras redan vid orienteringsskedet i principerna för en hållbar utveckling. Därför kan varje projektchef, förman och expert ta i beaktande principerna för miljö- och hållbarhet vid sitt arbete. Vi kan också erbjuda experter i miljö- och hållbarhet som hjälper kunderna med projekt, med förändringshanterig vid miljöfrågor samt med ledarskap vid utbildningar och workshops om miljö- och hållbarhet.

Kontakta oss

Noora Haverinen

Noora Haverinen
Utvecklings Chef
förnamn.efternamn@welado.fi
+358 40 760 6551