Ratarakennuttaminen

Järnväg

Welado erbjuder gedigen och öppensinnad expertis inom all slags järnvägsteknik. Vi är en oberoende utvecklare av modeller och strategier för upphandling.

Vi erbjuder en nya tankesätt och metoder för tjänster och underhåll och förbättrad LCC genom våra tjänster och vår projektledningsverksamhet. Allt vårt arbete syftar till att nå bästa möjliga resultat för våra kunder.

Kundens bästa är alltid vår första prioritet, och vi sätter samman ett optimerat team för varje uppdrag. Vi utökar ständigt vår personalstyrka med branschens bästa och mest motiverade talanger. Vi har också tillgång till omfattande nätverk av underleverantörer och underkonsulter.

Vårt mångsidiga tjänsteerbjudande innefattar också stora projekt tack vare den solida expertis vi har ackumulerat inom säkerhet och väg/vatten.

Achieving more together

Welados styrka ligger i vår fantastiska personal och den samarbetsinriktade strategi vi tillämpar för att utnyttja kompetensen maximalt. Vi är en oberoende expert inom projekt- och byggledning för järnvägs-, väg- och industribyggnation.

Welado är en öppensinnad partner som kopplar samman projektdeltagarna och alltid strävar efter att förbättra verksamheten. Vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen i branschen och aktuell lagstiftning, samt dess påverkan på upphandlingsprocesserna. Vi är också öppna för nya strategier inom byggledning.

Vi utnyttjar möjligheterna som ges av digitalisering och VR-teknik, och vi fortsätter att utveckla ny teknik och nya arbetsmetoder.

Kontakta oss

Kimmo Saarela

Kimmo Saarela
Affärschef, Järnväg
förnamn.efternamn@welado.fi
+358 40 712 9434