Rakennuttamisen tulevaisuus

Framtida lösningar

Welado vill vara med och utveckla sektorn och tillhandahålla ansvarsfulla tjänster, till nytta för alla intressenter. Företaget ger personalen utmärkta förutsättningar för utveckling och gemensamt skapade möjligheter. Våra professionella medarbetare som ständigt utvecklar sin kompetens gör det möjligt för oss att utveckla vår byggledning/projektledning och relaterade verksamhetsmodeller.

Vi följer aktivt utvecklingen i branschen och aktuell lagstiftning samt dess påverkan på upphandlingsprocesserna, som till exempel allianser. Vi är också öppna för nya strategier inom byggledning/projektledning.

Vi utnyttjar möjligheterna som ges av digitalisering och VR-teknik, och vi fortsätter att utveckla ny teknik och nya arbetsmetoder. Vi bedriver vår verksamhet på ett transparent sätt och säkerställer att all information finns tillgänglig för alla i hela projektets livscykel. Vi strävar efter att vara en empatisk pionjär.

Vi söker innovativa pionjärer

Vår personal står i centrum för vår verksamhet. För oss är det viktigt att uppmuntra personalen till unika visioner, demonstrera sin kunskap och förverkliga visionerna för att lösa komplexa utmaningar i konstruktionsarbetet. På Welado jobbar du tillsammans med andra banbrytare.

Kontakta oss

Kimmo Saarela

Kimmo Saarela
Affärschef, Järnväg
förnamn.efternamn@welado.fi
+358 40 712 9434