Referenser

Welado presenterar stolt

Vårt mål är att marknadsföra Welado som en pålitlig pionjär inom byggledning. Vi vill vara stolta över allt vi gör och sätter alltid kundens intressen i första rummet. Läs mer om våra större projekt.

bild

Finska transportstyrelsen

Järnvägsprojektet Luumäki–Imatra

Godsjärnvägsprojektet Luumäki–Imatra består av två delar.

Läs mera »
bild

Finska transportstyrelsen

Dubbelspår Kokkola–Ylivieska

Dubbelspårsprojektet mellan Kokkola och Ylivieska innefattar 80 km nya spår och 80 km modernisering av gamla spår, 80 broar och totalt 100 km riksvägar, gator, privata vägar och servicevägar.

Läs mera »
bild

Finska transportstyrelsen

Förbättringar av riksväg 4 runt Uleåborg

Målet är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet på riksväg 4 mellan Kempele och Kello samt minska trängseln runt Uleåborg. Pålitligheten i handels- och industritransporter är ett annat viktigt utvecklingsområde.

Läs mera »
bild

Uleåborg stad, vattenverket i Uleåborg och finska transportstyrelsen

Renovering av den norra underfarten i Uleåborg och relaterade trafikarrangemangRenovering av den norra underfarten i Uleåborg och relaterade trafikarrangemang

Renovering av den norra underfarten i Uleåborg kommer att genomföras i ett gemensamt projekt med Uleåborg stad, vattenverket i Uleåborg och finska transportstyrelsen som kunder.

Läs mera »