red flag

Kollektivtrafik & Signal

För effektiv spårburen kollektivtrafik med hög tillgänglighet, kapacitet och säkerhet

-

För effektiv spårburen kollektivtrafik med hög tillgänglighet, kapacitet och säkerhet

Signalsystem för spårburen kollektivtrafik ställer mycket höga krav på tillgänglighet, kapacitet och säkerhet. Trafiksystemen har ofta täta stationer, flera bytespunkter, stora passagerarströmmar och frekventa avgångar. Det är vanligt att banorna är fristående och ett stort antal olika varianter av signalsystem och fordonstyper används. Även förarlösa lösningar är på frammarsch.

Vad vi gör

Vi bidrar med kunskap och erfarenhet kring de olika signalsystemen på mark och i fordon. Vi kan komponera effektiva projektteam för att hjälpa med signalstrategier, upphandling, genomförande och förvaltning genom signalsystemets livscykel:

Strategi

Vi lägger upp strategier och utför förstudier för att vägleda din framtida signalsatsning vare sig det gäller fordons- eller marksystem som CBTC eller förarlösa system (ATO/UTO).

Upphandling

Vi hjälper till att täcka in och formulera vilka krav som behöver ställas på ett fordons- och marksystem för att uppnå maximal kapacitet och god säkerhet.

Genomförande

Projektledning och projektteam för genomförande av signalprojekt.

Driftsättning

Vi ser till att test och driftsättning sker så smidigt som möjligt i mark och fordon. Vi har stor erfarenhet av att införa nya signalsystem i ett redan fungerande system utan driftsavbrott eller störningar, ofta kallat brownfield-projekt.

Godkännande

Godkännandeprocessen kan vara en ganska snårig historia. Vi har stor erfarenhet av denna process och hjälper gärna till.

Förvaltning och underhåll

När systemet väl är på plats behöver hårdvara och mjukvara förvaltas, underhållas och ibland felavhjälpas. Även här erbjuder vi både tjänster och produktstöd.