En blå lek tåg

Fordon & Underhåll

Med stor kännedom om fordonens komponenter och starka och svaga punkter skapar vi effektivare inköp, drift och underhåll av din fordonsflotta

-

Med stor kännedom om fordonens komponenter och starka och svaga punkter skapar vi effektivare inköp, drift och underhåll av din fordonsflotta

Ett järnvägsfordon tål att köras nästan oavbrutet. Mängder med folk passerar dörrarna och färdas bekvämt, säkert och enligt tidtabell. Fordonet kraftsätts, kommunicerar med marksignalsystemet, och tål drift under olika väderförhållanden. Det bromsas och accelereras ideligen. Allt detta med höga krav på livstid och totalekonomi för ägaren. Det säger sig självt att upphandling och kravställning av fordonen är en komplex uppgift och att drift, underhåll och livstid behöver vara i starkt fokus.

Vad vi gör

Upphandling och kravställning av fordon och dess delsystem. Här krävs förutom fordonskunskap, även koll på lagar och förordningar.

Fordonsförsörjning

Vi analyserar er nuvarande fordonsflotta och vänder blicken framåt. Vilka fordon behövs i framtiden? Nyanskaffning eller livstidsförlängning?

Fordonsdrift och -underhåll

Sker underhåll på en lämplig nivå med bra interna rutinbeskrivningar? Med underhåll menar vi både vilka kontroller och åtgärder underhållet bör bestå i samt hur ofta detta ska ske. Vi hjälper även till med att granska och ta fram beskrivningar för underhållet och utbilda underhållspersonal.

Analys av driftstatistik

Analys av driftstatistik och framtagning av åtgärdsförslag angående exempelvis komponenter och underhåll.

Livstidsförlängning av fordon

Vi analyserar och föreslår lämplig kravställning för prestanda och komponenter.

ECM-certifiering

ECM-certifiering (Entity in Charge of Maintenance, underhållsansvarig enhet). Det är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. Vi hjälper till med krav och genomförande kring detta.