illustration bild med ord sj och tåg

ERTMS – en del av järnvägens modernisering

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är det standardiserade signalsäkerhetssystem för järnväg som införs inom EU.

-

ERTMS – en del av järnvägens modernisering 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är det standardiserade signalsäkerhetssystem för järnväg som införs inom EU. Systemet underlättar gränsöverskridande tågtrafik samt höjer järnvägens kapacitet och säkerhet i flera länder. För Sverige är den huvudsakliga fördelen en modernisering av signalanläggningen och därigenom minskade störningar. Trafikverkets driftsstatistik visar att förseningarna från signalfel minskar till en fjärdedel med ERTMS jämfört med övriga banor.

ERTMS införs successivt i stora delar av Europa med tyngdpunkt på utpekade transportkorridorer. I Sverige är för närvarande Botniabanan, Ådalsbanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan utrustade med ERTMS. Enligt Trafikverkets utrullningsplan kommer ERTMS införas på övriga banor med start på Malmbanan 2023 och godskorridoren Scan-Med Öst till 2025 eller 2026. Detta innebär även att de fordon som trafikerar dessa banor behöver utrustas med ERTMS-fordonsutrustning.

Vad vi gör

  • Vi förser systemleverantörer och Trafikverket med ERTMS-experter och kvalificerade resurskonsulter.
  • Vi agerar som systemintegratör för både konventionella och ERTMS-baserade signalsystem.
  • Vi stödjer ERTMS-standardiseringen.
  • Vi inför ERTMS i fordon och arbetsmaskiner.
  • Vi hanterar också uppdrag för den konventionella signalteknik som ERTMS successivt ersätter.

STHK - Effektivt införande av ERTMS i fordon

Tack vare vår innovativa och beprövade process hjälper, stöttar och vägleder vi järnvägsbranschen genom den komplicerade ERTMS-resan. Titta på video här i Youtube