STHK

STHK, Sveriges ledande järnvägssignalkonsultföretag, har valt Welado, marknadsledaren inom byggledning och infrastruktur i Finland, till sin nya hemmabas.

-

Welado STHK för energi, väginfrasturktur och industri

Genom att kombinera de två företagens kompetenser och affärer kan de tillhandahålla ett ännu starkare erbjudande till sina kunder i Sverige, Finland och övriga Skandinavien inom järnvägssektorn, men även inom väg- och energisektorn.

STHK:s kärnkompetens finns inom ERTMS och signalsystemets livscykel. Genom att gå samman med Welado kan STHK utöka sin expertis med bland annat byggledning, projekteringsledning och övervakning, vilket särskilt gynnar utrullningen av ERTMS i Sverige. Som ett resultat av förvärvet kommer STHK:s tjänster och erbjudanden att utökas för att täcka de behov som finns inom energi, väginfrastruktur och industri.

Vi skräddarsyr uppdragen utifrån dina behov

Kärnan i kvaliteten för vår verksamhet är baserad på samarbete, mjuka värden och mänskliga möten. Lösningarna är skräddarsydda för att möta dina specifika behov. Vi strävar efter att ge våra kunder de bästa resultaten, och hänger oss med själ och hjärta åt varje projekt.

Hitta de bästä lösningarna for dina project - Welado och STHK ledande experter 

Vi erbjuder mångsidiga experttjänster för projekt inom den byggda miljön – inklusive infra-, fastighets-, energi- och industriella projekt. Vi är specialiserade inom projektledning, byggledning och övervakning.

Läs mer om våra experttjänster här på engelska

 

Konsultuppdrag

Någon eller några av våra konsulter tar plats i er organisation och bidrar med kompetens, erfarenhet och nätverk. Våra konsulter har olika profiler men gemensamt för dem är den långa erfarenheten och stora kunskapen inom signalsystem.

Utredningar och förstudier

Kanske är ni en fordonsoperatör som behöver en teknisk och ekonomisk genomlysning av konsekvenserna av en ETCS-installation? Eller behöver ni ta fram strategier kring framtida signalsystem? Med vår kunskap om marknaden skapar vi beslutsunderlag så att ni kan göra rätt vägval.

Systemintegration

En hjärtefråga för oss; att få signalsystem att fungera och samverka med omgivningen är vår hemmaplan. Ett exempel på detta är ETCS-system i fordon, där vi hjälper till med kravställning, upphandling, godkännande, idrifttagning med mera.

Läs mer

Seminarier och utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningspaket inom signal efter era behov och önskemål. Kanske vill ni lyfta organisationens kompetens inför införande av ERTMS? Eller lära er mer om kravställning av signalsystem? Hör av er så kan vi komma fram till hur vi bäst genomför kompetenshöjningen.