Ilmailun infra

-

Ilmailun infraa kehitetään ja rakennetaan tulevaisuutta ajatellen

Ilmailu ja lentoliikenne ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä tasaisesti, kun lentäminen on arkipäiväistynyt ja maailmankauppa vilkastunut. Terminaaleihin ja lentoasemien infraan on investoitu paljon ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan korona-epidemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen.

Isossa kuvassa ilmailun infraan kuuluu terminaali- ja kiitoratarakentamisen lisäksi paljon erilaisia selvityksiä. Infra itsessään kytkeytyy tiiviisti osaksi muuta liikenne- ja logistiikkaverkkoa. Tulevaisuudessa lentoasemilla tullaan kiinnittämään huomiota uudella tavalla muun muassa uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksiin.

Kiitoratojen hyvä laatu rakentamisessa on kriittistä - haitat lentoliikenteelle minimoitava

Ilmailu vaatii huomattavan paljon vähemmän rakennettua infraa kuin esimerkiksi tie- tai rataliikenteen kilometrit. Kiitoratojen laatutoleranssit ovat kuitenkin ohuita ja rakentamisen laatu korostuu. Muita erikoispiirteitä ilmailusektorilla ovat muun muassa kansainvälinen ympäristö sekä lentoliikennehaittojen minimointi jo rakennushankkeen suunniteluvaiheessa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti esimerkiksi lennonjohdon kanssa, jotta rakentaminen on sujuvaa ja turvallista.  Osaurakoiden aikataulullinen ja laadullinen yhteensovitus on tehtävä myös tarkasti.

Tarjoamme asiakkaillemme aina helpon projektin

Weladon artisaanit tuottavat asiakkaalleen aina helpon projektin laadukkaalla, yhteistyöhön panostavalla projektinjohdolla sekä sitä tukevilla erikoisasiantuntijapalveluilla. 

Ota yhteyttä

Joonas Haverinen, liiketoimintajohtaja