-

Referensuppdrag för ERTMS och Järnväg

ERMTS och Järnväg

ERTMS (European Rail Traffic Management System) är det standardiserade signalsäkerhetssystem för järnväg som införs inom EU. Systemet underlättar gränsöverskridande tågtrafik samt höjer järnvägens kapacitet och säkerhet i flera länder.

Referensuppdrag för ERTMS och Järnväg

Läs mer och ladda ner referens document här

 


Relaterade kontakter