Welado presenterar med stolthet

Vi vill att Welado ska bli känt som den pålitliga pionjären inom byggd miljö. Att vara stolta över vart och ett av våra projekt är viktigt för oss. Läs mer om våra utvalda referensprojekt här nedan.

-

Referenser i Sverige

 

 

Uppdragsledare för Ådals/Botniabanan i Sektion Pilotbanor inom Projekt ERTMS System

Uppdragsledare för Ådals/Botniabanan i Sektion Pilotbanor inom Projekt ERTMS System

Trafikverkets ERTMS-program är numera uppdelat i Förberedande och Införande. Detta uppdrag ingår i Förberedande. Sektion Pilotbanor ansvarar för att koppla in och genomföra erfarenhetsdrift av nya systemreleaser av ERTMS marksystem. På Ådal/Botniabanan, som går mellan Sundsvall och Umeå, levereras systemet av Alstom.

view-case
GOP Handläggare för Förvaltning för utbyggd tunnelbana

GOP Handläggare för Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har enligt Stockholmsöverenskommelsen fått i uppdrag att bygga ut tunnelbanan med ca 2 mil nya spår och 11 nya stationer.

view-case
GOP Handläggare för Borlänge – Ludvika ESIK och Mellanblock

GOP Handläggare för Borlänge – Ludvika ESIK och Mellanblock

Lutningar och blandningen av tung godstrafik och persontrafik gör att kapacitetssituationen är värre mellan Borlänge och Ludvika än vad dagens kapacitetsutnyttjande visat. Sträckan har en hög störningskänslighet.

view-case