Kategoriaikoni

Förbättringar av riksväg 4 runt Uleåborg

Om kunden och projektet

Målet är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet på riksväg 4 mellan Kempele och Kello samt minska trängseln runt Uleåborg. Pålitligheten i handels- och industritransporter är ett annat viktigt utvecklingsområde.

Welado kommer att ge byggledningsassistans i tre projekt:

  • Byggnationen av en ny trafikplats, Zatelliitti-trafikplatsen på riksväg 4 i närheten av Kempele Förbättringar på riksväg 4 runt Uleåborg (mellan Kaakkuri och Pateniemi), inklusive
  • byggnationen av en tredje motorvägsfil i båda riktningar mellan riksvägarna 22 och 20 (den viktigaste förändringen i projektet)
  • Telematiksystem för riksväg 4 runt Uleåborg och för riksväg 20 i riktning mot Kiminge.
  • Kostnadsuppskattning: cirka 71 miljoner euro

Projektets kund är finska transportstyrelsen med Jukka Päkkilä som projektledare. Dessutom kommer Terhi Honkarinta från finska transportstyrelsen fungera som projektingenjör.

Projektet innefattar konstruktionen av en ny trafikplats (Zatelliitti, avtal 1), förbättring av sju befintliga trafikplatser (Kaakkuri, Lintula, Uleåborg, Kontinkangas, Laanila, Linnanmaa, Pateniemi), konstruktion av nya broar, underfarter och bullerbarriärer samt förbättrad belysning (avtal 2). Dessutom kommer ett nytt telematiksystem att konstrueras för riksväg 4 runt Uleåborg och vid en kort sträcka längs riksväg 20 i riktning mot Kuusamo (avtal 3). Avtal 2 innefattar underavtal för konstruktion och implementation av broar, pålfundament och bullerbarriärer. Återstoden av avtalet samt avtal 1 och 3 är totalentreprenader.

Projektet startades i maj 2017 och kommer att slutföras i slutet av 2019 med undantag för telematiksystemet som kommer att fortgå allra minst till 2020.

Aktuella utmaningar och problem

Avsnittet mellan riksvägarna 22 och 20, som innefattar byggnationen av en tredje motorvägsfil i båda riktningar med Ule älv emellan, kommer att skapa utmaningar både med avseende på byggnationen och trafikflödet. På grund av filernas layout kan den gamla bron inte längre hantera trafiken från fotgängare och cyklister, så denna kommer att flyttas över till en ny bro som byggs över Ule älv.

Welados lösningar

Welados uppdrag är att fungera som en byggledningskonsult för projektet. Bland annat kommer företaget att ansvara för upphandling, byggnation och ledning. Företaget kommer också att fungera som projektets säkerhetssamordnare. Welados professionella projektorganisation kommer att säkerställa att projektets mål uppnås med noggrann övervakning av tidsplaner och kostnader samt genom kompetent, engagerad och professionell ledning på byggplatsen med moderna kvalitetskontrollverktyg i alla delar av processen. Säkerheten kommer att betonas i alla delar av projektet.

Sammanfattning

Byggnationen av Zatelliitti-trafikplatsen har påbörjats och förberedelserna inför avtal 2 kommer att påbörjas strax efter midsommar. En konkurrensutsatt anbudsprocess för telematiksystemet kommer att inledas vid slutet av sommaren och byggnationen kommer att påbörjas i slutet av 2017 eller under våren 2018. Mycket arbete återstår, och många utmaningar måste hanteras. Följ vår gemensamma resa och ta del av våra framgångar.

Ytterligare information

Regionchef Joonas Haverinen, 050 355 9298, joonas.haverinen@welado.fi