Rakennuttamisen tulevaisuus

RAID-e

Lyhyesti asiakkaasta

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. 

Haaste/ongelman kuvaus

Liikennevirasto on käynnistänyt vuonna 2016 kolmivuotisen digitalisaatiohankkeen, joka uudistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun. Osana laajaa digitalisaatiohanketta on käynnistetty Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen (RAID-e) -osahanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottaminen, ylläpitäminen ja jakelu.

Weladon ratkaisu

Weladon asiantuntijat ovat mukana RAID-e -hankkeella radan substanssiosaajina. Hankkeella kehitetään yhdessä Weladon asiantuntijoiden kanssa uusia automatisoituja tiedonkeruumenetelmiä ratojen ja turvalaitteiden kunnossapidon ja kunnon seurantaan. Weladon asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät Liikenneviraston tiedonhallinnan prosesseja.

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on ottaa Liikenneviraston haltuun radan rekisteri-, kunnossapito-, sekä ylläpitotiedot. Hankkeen kehittämillä rataverkon kunnossapito- ja ylläpitojärjestelmillä on mahdollista parantaa kunnossapitotoimien ajoittamista, vähentää kustannuksia sekä saada parempi kuva rataverkon kunnosta.

Yhteys vastaavaan henkilöön tai henkilöön, joka osaa antaa lisätietoja

Jussi Seppä, jussi.seppa@welado.fi, puh. 040 35 86 015