-

Tulevaisuuden loppusijoitusratkaisu käytetylle ydinpolttoaineelle

Loppusijoitusratkaisu sisältää kolme isoa kokonaisuutta turvalliselle loppusijoitukselle 

Loppusijoituskonseptin, johon kuuluvat menetelmät  turvallisen loppusijoituksen toteuttamiseksi. Kapselointi- ja loppusijoituskokonaisuuden, mikä koostuu kahdesta ydinjätelaitoksesta: maanpäällinen kapselointilaitos ja loppusijoituslaitos ONKALOssa®. Loppusijoituslaitos puolestaan koostuu varsinaisista loppusijoitustiloista sekä muista maanalaisista tiloista. Lisäksi loppusijoituslaitoksessa on maanpäällisiä apurakennuksia, kuten ilmanvaihto-, nostinlaite- ja huoltorakennukset.

”Hankkeessa yhdistetään tuttuja asioita, kuten kaivos, tuotantoprosessi ja logistiikkaa, mutta hankaluus syntyy siitä, että kukaan ei ole näitä elementtejä yhdistänyt samalla tavalla kuin me nyt. Viritämme toimintaa, jossa pyritään operoimaan mihin tahansa teolliseen toimintaan verraten hyvin hitaasti, mutta silti järkevästi ja tehokkaasti,” kuvailee Posivan yksikköpäällikkö Kari Koskinen.

Tuotannon suunnittelu keskittyy määrittelemään laitoseliniälle loppusijoitusprosessin, jossa käytetty ydinpolttoaine kuljetetaan kapselointilaitokseen suljettavaksi kupariseen kapseliin ja siirretään yli 400 metrin syvyydessä sijaitseviin loppusijoitustiloihin. Loppusijoitusprosessiin liittyviin työvaiheisiin on kehitetty koko maailman mittakaavassa ainutkertaisia laiteteknologisia ratkaisuja.

Kustannusennusteet edellyttävät talous-, prosessi- ja laskentaosaamista

Weladon konsultit ovat Posivan projekteissa mukana suunnittelemassa loppusijoitustoiminnan tuotantoa, kehittämässä rakentamismenetelmiä, valvomassa ja konsultoimassa kalliotilojen kunnossapitoa sekä johtamassa nostinlaiterakennuksen projektia. Koskinen on yhdistänyt oman prosessiosaamisensa Weladon teollisuusrakennuttamisen projektijohtaja Ilkka Laitisen ja projektipäällikkö Lari Hannukaisen asiantuntijaosaamisen kanssa.

”Onnistuminen on henkilösidonnaista, ja meillä mätsi on ollut erittäin toimiva. Weladolaiset ovat olleet suurena apuna tuotantolaitoksen prosessien laatimisessa. Ilkan teollisuusmaailmassa hankittu taloustausta on auttanut rakentamaan kustannustietoista prosessimallia, mikä on toiminut meidän pohjantähtenämme koko prosessikehityksen ajan. Lari on toteuttanut kaikki ne kummalliset laskennat, joita olemme työmme tueksi tarvinneet. Kun Excelistä on loppunut paukut, Lari on jatkanut. Ilman Larin koodaus- ja laskentaosaamista olisimme joutuneet ostamaan juuri meidän tarpeisiimme kehitetyn laskentasoftan. Olemme yhdessä tehneet mahdotonta asiaa, ja onnistuneet siinä”, Posivan Kari Koskinen toteaa.

Koskisen mukaan loppusijoitustoiminnan prosessikehityksessä käytetyt kustannusmallien laskentatavat ja Larin matemaattinen koodaustapa ovat kopioitavissa muillekin teollisuusaloille ja investointihankkeisiin.

Teollisuusrakennuttaminen on asiantuntijatyötä

Weladolaisten vastuulla on myös loppusijoitusreikien poralaitteen projektinvalvontapalvelut, kuten hankinta, suunnittelun ja valmistuksen ohjaus sekä testaus. Ilkka Laitinen on toiminut Posivan hankkeessa asiantuntijatehtävissä jo vuodesta 2014 lähtien tuotannon suunnittelussa ja loppusijoitusreikien poralaitekehityksessä.

”Ilkka on auttanut meitä usean miljoonan euron arvoisessa porahankinnassa, jolle on ollut hyvin erikoisia kriteerejä. Hankintasopimusvaiheessa osa spekseistä oli vielä avoimia, ja Ilkka on joutunut matkan varrella tarkentamaan ja tulkitsemaan vaatimuksia ja laitteen toimittajan mahdollisuuksia. Tulkinta vaatii ymmärrystä taustaprosessista, ja siitä, mihin ympäristöön uniikki laite hankitaan. Ilman Ilkan kaltaista projektipäällikköä ei laitteen suunnittelu- ja valmistusvaiheet olisi varmasti olleet näin sujuvia,” sanoo Posivan ohjelmapäällikkö Jarkko Stenfors.

Meidän palveluliiketoimintamme on suoraviivaista: Työn onnistuneisuuden määrää lopputulos, onko se saavutettu ajallaan ja budjetissaan eli niillä tekijöillä, jotka työn tekemisestä on sovittu. On etuoikeus saada draivata asiakkaan tarvetta kohti lopputulosta, erityisesti tässä hankkeessa, jossa haemme merkittävää ympäristöratkaisua edelläkävijänä maailmassa”, kuvailee Ilkka Laitinen toimeksiantoa.

Weladolainen toimintatapa ruokkii onnistumista

Ilkka Laitinen on toiminut Weladon konsulttina vuoden 2020 alusta lähtien, ja kesällä 2021 Weladon teollisuusrakennuttamisen toimeksiannoissa työskentelee puolenkymmentä weladolaista. Posivan Kari Koskinen ei peittele tyytyväisyyttään konsulttien panokseen.

”Pitkän urani aikana olen ostanut kymmenillä miljoonilla euroilla konsulttityötä. On täysin poikkeuksellista, millaista osaamista ja asennetta olen Ilkalta ja Larilta saanut. Weladon arvona on empatia, joka näkyy konsulttien aitona kiinnostuksena ja määrätietoisena pureutumisena asiakkaan arkeen ja tavoitteisiin. Welado on selkeästi mahdollistanut ilmapiirin, jossa Ilkka ja Lari pystyvät työskentelemään vapaasti sillä varmuudella ja asenteella, jota näin ainutlaatuisessa hankkeessa tarvitaan. Näen työnantajan merkityksen tässä vahvana taustavaikuttajana,” Posivan yksikköpäällikkö Kari Koskinen toteaa.

Teollisuusrakennuttamisen tiimin asiantuntijat ovat poikkeuksellisen sitoutuneita ja työorientoituneita henkilöitä, jotka elävät ja hengittävät hankkeen tahdissa.

”Minulla on etuoikeus toimia yhdessä projektikollegoiden kanssa, joiden asenne työtä kohtaan on huippuluokkaa. Heidän kykynsä välittää lopputuloksista motivoi joka päivä myös minua tekemään parhaani. Edelläkävijyys on pysyvä tavoite, jonka perässä juosta. Se on draiveri, syy jatkuvaan parantamiseen”, kuvailee Weladon Ilkka Laitinen arkeaan Posivan hankkeissa.

Lisätietoja: 

Joonas Haverinen

+358 50 355 9298, joonas.haverinen@welado.fi


Lisätietoja antaa