-

Talotekniikka ja käytönohjaus

Taloteknisten asiantuntijapalveluidemme avulla kiinteistösi toimii tarkoituksenmukaisesti koko elinkaarensa.

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Talotekniikka kattaa kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset, sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät keskeisimmät talotekniikan osa-alueet ovat LVIS+J+RAU (lämmitys, vesi, ilmanvaihto, sähkö, jäähdytys ja rakennusautomaatio).

Rakennuttamishankkeissa talotekniikan asiantuntijamme toimivat suunnittelunohjauksessa osana suunnitteluttamistiimiä ja huolehtivat, että suunnitellut tekniset ratkaisut ovat kokonaistaloudellisia, energiatehokkaita, turvallisia, sisäilma olosuhteiltaan terveellisiä ja rakennettavuuden kannalta järkeviä. Artisaanimme arvioivat ratkaisuvaihtoehtoja aina elinkaarinäkökulmasta (sekä taloudellisesti, että energian ja ympäristön kannalta) huomioiden käytön vaatimukset, ja muuntojoustavuuden.

Autamme kääntämään toiminnalliset tavoitteesi kiinteistöjen ja hankintojen teknisiksi vaatimuksiksi ja ratkaisuiksi. 

Rakentamisaikana talotekniikan valvojat huolehtivat puolestaan taloteknisen toteutuksen laadusta, sekä vastaan- ja käyttöönoton sujuvuudesta. Kiinteistön käyttöönoton ja käytön aikana voi ilmetä asiantuntijatukea vaativia tilanteita, jolloin asiantuntijamme auttavat varmistamaan, että kiinteistö toimii suunnitellusti. 

Elinkaaren aikana autamme asiakasta kehittämään ja ylläpitämään tiloja käyttäjien tarpeita ennakoiden: toimivat, tasaiset, energiatehokkaat ja hallittavat olosuhteet ovat tässä avainasemassa (mm. lämpö, kosteus, ilmanvaihto, valaistus). Tuotamme kiinteistöjen ylläpidon tueksi myös erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä: teknisiä selvityksiä, kuntoarviota, energiaselvityksiä, huoltokirjoja, sisäilma-arvioita, sekä ohjaamme ja laadimme toimivat ratkaisut tapauskohtaisesti.