-

Ohjausjärjestelmät ja signallointi

Ohjausjärjestelmät ja signallointi

Päätöksentekoa ohjaavat tiedot rautatie signalloinnissa ja kulkuneuvoissa perustuvat tekniseen tietoon, systeemin ymmärtämiseen ja kaupallisen tiedon hallintaan. 

Signallointi projektit vaikuttavat pitkäikäisesti systeemien suunnitteluun ja investoinnit tuottavat vasta, kun järjestelmä on käytössä. Signallointi projektit edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri toimijien välillä, kuten myös eri järjestelmien yhteensopivuutta. 

Weladon asiantuntijat ovat mukana useissa hankkeissa 

STHK asiantuntijat ovat mukana mm.

  • pitkän- ja lyhyen tähtäimen signallointi strategia toimeksiannot
  • Teknologia ja suunnittelu, organisaatio ja toimintamallit - ennen ja jälkeen signallointi systeemin käyttöönottoa
  • Signaloinnin hallintajärjestelmät
  • Tukitoimet mm. ostot, implementaatios ja hallinta

ERTMS kulkuneuvoissa

Asiantuntijamme auttavat mm. kustannuslaskennassa ja strategioiden luomisessa ERTMS implementaation tukemiseksi kulkuneuvoissa. 

  • ERTMS työpajat
  • Kulkuneuvo strategia, elinkaarisuunnittelu, komponentiit, 
  • Liiketoimintatiedon hallinta, raportointi, monitorointi ja komissioanalyysit

Lisätietoja antaa