-

Mittaus

Tarjoamme asiakkaillemme mittausasiantuntijuutta kolmella kärjellä: tarkastus- ja valvontatoiminta, raiteenkartoitus ja mittausperustat. Kuvassa mies mittaa etäisyyttä rautatiellä.

Olemme suunnittelijoista ja mittausurakoitsijoista riippumaton toimija, joka tarjoaa monipuolisia mittauspalveluja. Erikoisosaamistamme ovat raide- ja runkomittaukset, sekä alan toimintatapojen kehitys. 

Hankkeilla on viime vuosina ollut monenkirjavia tapoja tehdä maastomittauksia. Myös jokaisella palveluntarjoajalla on erilaiset tavat operoida hankkeilla ja luovuttaa mittausaineistoa. Mikäli mittausasioihin ei saada tukea hankkeen aikana on tilaajalla käsissään nippu hankkeen budjettia ja aikataulua uhkaavia riskielementtejä. Etenkin valvonta- ja tarkastustoiminnassa on olennaista, että mittaustoimija on urakkapalkkioista riippumaton ja ilman kytköksiä suunnittelijoihin tai urakoitsijoihin. 

Weladon mittauspalveluita tuotetaan kolmella fokuksella sekä omien hankkeidemme projektinjohdon ja laadunvalvonnan tueksi, että erillisinä mittauspalveluina: tarkastus- ja valvontatoiminta, raiteenkartoitus ja mittausperustat.

Pidämme lisäksi tärkeänä vakioida tarkastus- ja valvontatoimintaa siten, että menettelyt ovat riittävän kattavat, mutta kevyet ja tasapuoliset kaikille osapuolille. Tarkoituksena on parantaa vastaanotettavan mittausaineiston laatua, jotta se olisi tilauksen mukaista ja tehty ohjeistusten mukaisesti. Tasalaatuisuus ja tasapuolinen kohtelu varmistetaan sillä, että myös aineiston vastaanottoprosessi vakioidaan. Silloin kaikesta vastaanotettavasta aineistosta tarkastetaan samat asiat toimijasta riippumatta. Mittauksen saralla edelläkävijyys tarkoittaa, että haluamme kehittää:

  • alan osaamista erilaisia teknologioita hyödyntäen
  •  laserkeilausten ja mallinnusten ”automaattista” tarkastustoimintaa vahvalla asiantuntemuksella
  •  maastomittausprosesseja niiden hankinnasta vastaanottoon
  •  osaamista esimerkiksi raidemittauksista ja mittausperustoista kouluttamalla konsultteja.

Lue lisää


Lisätietoja antaa